Asmara KortenbroekFacilitair & audiovisueel management

Resultaatgericht en onafhankelijk

“Het beschikken over facilitaire en audiovisuele middelen is meer dan een optelsom van techniek, systemen en de laagste prijs. Het heeft gevolgen voor het beleid, de bedrijfsprocessen en werkmethodes.”

Ik analyseer, adviseer, werk uit, implementeer, begeleid en evalueer. Ik vertaal middelen en techniek in (operationele) dienstverlening.

Resultaat: strategische inkoop, continuïteit in beheer en uitvoering. En een doordachte implementatie, zodat het écht wordt gebruikt en benut

Drie voorbeelden:
heldere oplossingen voor complexe vragen

Als het erom spant moet de aanwezige AV vanzelfsprekend zijn, een betrouwbaar systeem dat werkt.

Direct na de ramp met de MH17 in 2014 kwam het erop aan. De persruimte in de Jubitorens waarin het ministerie van Veiligheid en Justitie huist, was hier nog niet klaar voor. In korte tijd en onder hoge druk zorgden we ervoor dat premier Rutte en minister Timmermans heel Nederland direct op de hoogte konden houden.

Asmara was verantwoordelijk voor de coördinatie van de interne afstemming van de operationele inzet omtrent het verzorgen van de audiovisuele ondersteuning. Dit was een bijzonder lastige rol. Desondanks heeft ze deze rol met verve en met groot gevoel voor de interne politieke verhoudingen ingevuld.

Dave Buch, eigenaar Epos Media Services

De kijker ziet twee katheders en een achtergrond met de skyline van Den Haag. Ik zie directe verbindingen met de grote nieuwszenders en met de Tweede Kamer, de juiste geluidsbekabeling, een gebrieft team AV-specialisten dat zorgt voor het hele systeem, goede plekken voor journalisten en geschikte ruimtes voor vertrouwelijke ontvangsten van hoogwaardigheidsbekleders.

En op de achtergrond, maar net zo belangrijk, geef ik het schoonmaakteam opdracht om de ruimte spic en span op te leveren, zorgt de cateraar voor de inwendige mens en staat security garant voor de veiligheid.

Betrouwbaar
In zo’n situatie komt het aan op scherpte en snelheid, maar zorgvuldigheid en betrouwbaarheid zijn het belangrijkst. Na de improvisaties waar de MH17-persruimte in 2014 om vroeg, leverden we in 2015 de persruimte nieuw op. Met als basis een gedegen beleidsplan, afspraken met preffered suppliers en training van beheerders en gebruikers.

Het resultaat is een AV-systeem waarop je kunt rekenen, in welke situatie dan ook. Zorgeloos. Vanzelfsprekend.

Organisatie

FMHaaglanden voor het ministerie van Justitie en Veiligheid

Opdracht

Vergaderzaal ministerie van Veiligheid en Justitie inrichten naar persruimte, inclusief de dienstverlening

Rol

Vertaling van technieken naar de dienstverlening

Medewerkers helpen systemen en techniek te gebruiken om voor de organisatie de gewenste resultaten te boeken.

Het nieuwe werken… Een mooie ontwikkeling, maar hoe werkt het? Het is alleen uitvoerbaar als de medewerkers hierin goed worden gefaciliteerd. Thuis én op de werkvloer. Dat kan betekenen dat een narrowcastingsysteem het beste past, of bijvoorbeeld videoconferencing. Of nog een andere oplossing.

De projecten die zij op zich neemt worden door kennis van processen en mensen gedegen begeleid en gestuurd. Door haar enthousiasme om haar kennis over te brengen weet zij collega's te motiveren. Vriendelijkheid, scherpte en regie zijn voor mij haar kernwoorden.

Auke Meijer, Medewerker Services TU Delft

Zo moeten er geschikte werkplekken en voldoende beeldschermen aanwezig zijn op kantoor. Om (virtueel) te werken, te vergaderen of te presenteren. De verbinding met internet en de benodigde systemen moet optimaal zijn. En bepaalde systemen en rapportagetools moeten ook onderweg heel gemakkelijk inzicht bieden en te be- en verwerken zijn. Het nieuwe werken heeft dus consequenties voor de IT-afdeling, maar ook voor de werk- en bedrijfsprocessen. Zoals andere wensen en tijden voor schoonmaak, beveiliging, catering, en zelfs de groenvoorziening.

Succesvolle realisatie

Bij het nieuwe werken gaat het niet alleen om het uiteindelijke resultaat voor de organisatie. Het gaat ook om de manier waarop medewerkers zich met de organisatie en met elkaar verbonden voelen. Het is daarom belangrijk een dergelijk traject goed te begeleiden en alle betrokken partijen met elkaar te verbinden. Een succesvolle realisatie staat of valt met de juiste begeleiding en training.

Organisatie

FMHaaglanden voor het interdepartementale AV project

Opdracht

Facilitair advies voor rijkspand De Resident (ministeries SWZ en VWS), P-Direkt (onderdeel ministerie van Binnenlandse Zaken)

Rol

Tactisch beheer en de operationele dienstverlening (leveranciers, interne organisatie en eindgebruiker) met elkaar verbinden

Een doordacht en onafhankelijk advies. Of het nu een kleine aanpassing vergt of ingrijpender is.

De lamp in de projector in de grote vergaderzaal is kapot. Vervangen lijkt de meest logische stap. Maar is dat zo? De projector gaat inmiddels een paar jaar mee. En de AV-apparatuur van deze ruimte moet voldoen aan de steeds striktere eisen van de tijd; er zijn bijvoorbeeld veel bijeenkomsten waarbij tolken aanwezig zijn en waar vertrouwelijke informatie wordt gepresenteerd.

Asmara is een FM professional die goed luistert naar de behoefte van alle betrokken partijen. ze weet deze op een gedegen manier te vertalen en uit te werken naar de meest werkbare oplossing. Resultaat: optimalisatie van de dienstverlening, met oog voor innovatie.

Cynthia van Oortmerssen, Projectsecretaris Audiovisuele voorzieningen bij FMHaaglanden

Klakkeloos een projectorlamp vervangen is niet ingewikkeld. Alleen, in dit specifieke geval wogen de kosten die daarmee gemoeid waren niet op tegen de resterende levensduur van de projector. Die moest namelijk binnen afzienbare tijd ook vervangen worden. In deze zaal én in andere zalen ook. En na de grondige analyse die ik uitvoerde, bleek het ingebouwde projectiescherm niet geschikt voor de nieuwste generatie projectors. In overleg besloten om voor een nieuwe inrichting van de verschillende zalen.

Rendement

Soms blijkt de meest voor de hand liggende oplossing niet de geschiktste. Steeds opnieuw bekijk ik de situatie en vraag ik naar het gebruik van het gehele AV-systeem. Mijn adviezen zijn altijd leverancieronafhankelijk en met het oog op het rendement voor de opdrachtgever.

Organisatie

FMHaaglanden voor het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Opdracht

Herinrichting van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, voor pand Hoftoren

Rol

Tactisch en operationele facilitaire en av-dienstverlening, de verbinding tussen interne organisatie, leveranciers en eindgebruiker.

Benieuwd wat ik voor uw vraag kan doen?
Neem vrijblijvend contact op

  • Dit veld is voor validatie doeleinden en moet ongewijzigd blijven.